info@mtb.rs | 034 200 561

Prijatelji

Da li želite postati prijatelj ili partner naše organizacije?

Sponzori i donatori, odnosno prijatelji našeg udruženja mogu biti sva pravna i fizička lica, vladine i nevladine organizacije, kako rezidenti tako i nerezidenti, a koja nisu krivično osuđivana, i čija delatnost nije u suprotnosti sa ciljevima našeg udruženja.